Donacije

Donacije

Sav prihod od uplaćenih kotizacija, umanjen za pripadajući PDV i sve porezne obveze, bit će u cijelosti doniran Udruzi EUROPA DONNA Hrvatska. Po završetku utrke bit će objavljen točan iznos donacije.

EUROPA DONNA – Europska koalicija protiv raka dojke je neovisna, neprofitna organizacija čiji su članovi grupe i podružnice iz zemalja diljem Europe.

EUROPA DONNA radi na podizanju svijesti žena Europe o raku dojke, promiče edukaciju, rano otkrivanje, optimalno liječenje, medicinsku i psihosocijalnu rehabilitaciju, palijativnu skrb kao i na povećanju sredstava za istraživanje same bolesti. http://europadonna.hr/